JUJUTSU KAISEN - YUJI ITADORI - [TAITO PRIZE] FIGURE

FREE SHIPPING @99€ / ONLY FOR BELGIUM